Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit om één of twee studenten die afstuderen in het huidige academisch jaar 2021/22 voor te dragen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Een student kan voor één prijs worden voorgedragen. Het is niet mogelijk eenzelfde student voor verschillende afstudeerprijzen van de KHMW voor te dragen. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan.

De kandidaten worden door een commissie van deskundigen, benoemd door het bestuur van de KHMW, beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van de afstudeerscriptie / het onderzoeksverslag, alsook op hun totale studieresultaat.

U kunt uw voordracht geheel digitaal indienen, via het inschrijfformulier meteen hieronder. Er hoeven géén hard copies van de scriptie te worden verstuurd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 15 september 2022.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de mogelijke laureaat en de uitstraling die deze prestigieuze prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

  NOMINATIEFORMULIER JONG TALENT AFSTUDEERPRIJZEN 2022

  Prijs:

  Gegevens kandidaat:

  Roepnaam

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s):

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)


  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.