Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit om één of twee studenten die afstuderen in het huidige academisch jaar 2020/21 voor te dragen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Een student kan voor één prijs worden voorgedragen. Het is niet mogelijk eenzelfde student voor verschillende afstudeerprijzen van de KHMW voor te dragen. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan.

De kandidaten worden door een commissie van deskundigen, benoemd door het bestuur van de KHMW, beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van de afstudeerscriptie / het onderzoeksverslag, alsook op hun totale studieresultaat.

U kunt uw voordracht geheel digitaal indienen, via het inschrijfformulier meteen hieronder. Er hoeven géén hard copies van de scriptie te worden verstuurd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 16 september 2021.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de mogelijke laureaat en de uitstraling die deze prestigieuze prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

Inschrijfformulier Afstudeerprijzen 2021

Internet explorer wordt niet ondersteund. Graag een moderne browser als Google Chrome gebruiken.

Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van het formulier, kunt u de voordracht ook per mail versturen aan sdb.secretariaat@khmw.nl.

 

  Prijs:

  Gegevens voordrager:

  Naam

  Functie

  Onderwijsinstelling

  E-mailadres

  Gegevens kandidaat:

  Roepnaam

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Studiegegevens:

  Afstudeerdatum

  Onderwijsinstelling

  Studierichting

  Titel van de scriptie

  Privacy  Upload pdf bestanden:

  Cijferlijst(*):

  Kort CV van de kandidaat(*):

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent van max. 1 A4 (*):

  Masterscriptie PDF-bestand (max 14 MB) (*):