Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit om één of twee studenten die afstuderen in het huidige academisch jaar 2019/2020 voor te dragen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Een student kan voor één prijs worden voorgedragen. Het is niet mogelijk eenzelfde student voor verschillende afstudeerprijzen van de KHMW voor te dragen. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan.

De kandidaten worden door een commissie van deskundigen, benoemd door het bestuur van de KHMW, beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van de afstudeerscriptie / het onderzoeksverslag, alsook op hun totale studieresultaat.

U kunt uw voordracht geheel digitaal indienen, via het inschrijfformulier meteen hieronder. Er hoeven géén hard copies van de scriptie te worden verstuurd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 16 september 2020.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de mogelijke laureaat en de uitstraling die deze prestigieuze prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

Inschrijfformulier Afstudeerprijzen 2020

Internet explorer wordt niet ondersteund. Graag een moderne browser als Google Chrome gebruiken.

Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van het formulier, kunt u de voordracht ook per mail versturen aan sdb.secretariaat@khmw.nl.

 

Prijs:

KNVI Scriptieprijzen voor Informatica en InformatiekundeTata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en MateriaalkundePfizer Prijzen voor Life SciencesAkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en ProcestechnologiePhilips Afstudeerprijs Technology for Healthcare SolutionsPhilips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health CareEast-West Seed Afstudeerprijs voor PlantenwetenschappenASML Afstudeerprijs voor WiskundeShell Afstudeerprijzen voor NatuurkundeLorentz Afstudeerprijs voor Theoretische NatuurkundeDe Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor SterrenkundeEnza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie

Gegevens voordrager:

Naam

Functie

Onderwijsinstelling

E-mailadres

Tweede E-mailadres (indien gewenst)

Gegevens kandidaat:

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortejaar

Studiegegevens:

Afstudeerdatum

Onderwijsinstelling

Studierichting

Titel van de scriptie


Upload pdf bestanden:

Cijferlijst(*):

Kort CV van de kandidaat(*):

Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent van max. 1 A4 (*):

Masterscriptie PDF-bestand (max 50 MB) (*):