Waarde collega,

Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit om één of twee studenten die afstuderen in het huidige academisch jaar 2018/2019 voor te dragen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan.

NB. De KNVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde geldt voor masterstudenten aan een Nederlandse of Belgische instelling voor WO. Ook studenten aan Nederlandse of Belgische HBO-instellingen en hogescholen kunnen meedingen. Voor de universiteiten geldt: alléén master scripties / onderzoeksverslagen. De KHMW stelt een 2e en 3e prijs beschikbaar van € 1.000 elk.

De kandidaten worden door een commissie van deskundigen, benoemd door het bestuur van de KHMW, beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van de afstudeerscriptie / het onderzoeksverslag, alsook op hun totale studieresultaat.

U kunt uw voordracht geheel digitaal indienen, via het inschrijfformulier meteen hieronder. Er hoeven géén hard copies van de scriptie te worden verstuurd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 16 september 2019.

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens de prijsuitreiking op maandagmiddag 25 november 2019 in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de mogelijke laureaat en de uitstraling die deze prestigieuze prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

Voor informatie over ons volledige programma van prijzen en stipendia zie www.khmw.nl.

Hoogachtend,

Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen

INFORMATION IN ENGLISH WILL FOLLOW SHORTLY.

 

Inschrijfformulier Afstudeerprijzen 2019

Internet explorer wordt niet ondersteund. Graag een moderne browser als Google Chrome gebruiken.

Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van het formulier, kunt u de voordracht ook per mail versturen aan sdb.secretariaat@khmw.nl.

 

Prijs:

KNVI Scriptieprijs voor Informatica en InformatiekundeTata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en MateriaalkundePfizer Prijzen voor Life SciencesAkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en ProcestechnologiePhilips Afstudeerprijs voor Biomedische TechnologiePhilips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health CareEast-West Seed Afstudeerprijs voor PlantenwetenschappenASML Afstudeerprijs voor WiskundeShell Afstudeerprijzen voor NatuurkundeLorentz Afstudeerprijs voor Theoretische NatuurkundeDe Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor SterrenkundeEnza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie

Gegevens voordrager:

Naam

Functie

Onderwijsinstelling

E-mailadres

Gegevens kandidaat:

Titel

Initialen

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Studiegegevens:

Afstudeerdatum

Onderwijsinstelling

Studierichting

Titel van de scriptie


Upload pdf bestanden:

Cijferlijst(*):

Kort CV van de kandidaat(*):

Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent van max. 1 A4 (*):

Masterscriptie PDF-bestand (max 100 MB) (*):