Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit via bijgevoegd formulier een eerstejaarsstudent, die de beste studieresultaten heeft behaald in het huidige academisch jaar 2021/22, voor te dragen voor één van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. In overleg met de sponsors zijn er 65 opleidingen aangewezen die een Aanmoedigingsprijs in de exacte en technische vakken kunnen aanvragen, waarvan de uwe er één is. De voordrachten worden door gedelegeerden van de Hollandsche Maatschappij getoetst. De sluitingsdatum voor inzendingen is vastgesteld op 15 september 2022. Graag uw voordracht uitsluitend digitaal indienen, via het inschrijfformulier hieronder.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de prijswinnaar en de uitstraling die deze Aanmoedigingsprijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

  NOMINATIEFORMULIER JONG TALENT AANMOEDIGINGSPRIJZEN 2022

  Discipline:

  Wiskunde en technische wiskundeNatuurkunde en technische natuurkundeScheikundeInformatica & technische informaticaArtificial IntelligenceBiomedische TechnologieChemische technologieWerktuigbouwkunde en materiaalkundeCiviele en maritieme techniekLucht- en ruimtevaarttechniekFarmacie of (bio)farmaceutische wetenschappenBiologie

  Gegevens voordrager:

  Naam

  Functie

  Onderwijsinstelling

  E-mailadres waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

  Telefoonnummer waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

  Gegevens kandidaat:

  Roepnaam

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  E-mailadres

  Geboortejaar

  Studiegegevens:

  Onderwijsinstelling

  Studierichting

  Examencommissie of andere bevoegde autoriteit

  Motivatie, d.w.z. cijfergemiddelde van de voorgestelde eerstejaars student,
  vergezeld van cijfergemiddelden van de twee next-beste studenten

  Evt. verdere gegevens die van belang zijn voor de toekenning


  Privacy


  Upload pdf-bestand:

  Cijferlijst kandidaat(*):


  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.