Waarde collega,

Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit via bijgevoegd formulier een eerstejaarsstudent, die de beste studieresultaten heeft behaald in het huidige academisch jaar 2018/2019, voor te dragen voor één van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. In overleg met de sponsors zijn er 67 opleidingen aangewezen die een Aanmoedigingsprijs in de exacte en technische vakken kunnen aanvragen, waarvan de uwe er één is. De voordrachten worden door gedelegeerden van de Hollandsche Maatschappij getoetst. De sluitingsdatum voor inzendingen is vastgesteld op 16 september 2019. Graag uw voordracht uitsluitend digitaal indienen, via het inschrijfformulier hieronder.

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens de prijsuitreiking op maandagmiddag 25 november 2019 in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de prijswinnaar en de uitstraling die deze Aanmoedigingsprijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

Voor informatie over ons volledige programma van prijzen en stipendia zie www.khmw.nl.

Hoogachtend,
Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen

 

Inschrijfformulier Aanmoedigingsprijzen 2019

Internet explorer wordt niet ondersteund. Graag een moderne browser als Google Chrome gebruiken.

 

Discipline:

Wiskunde en technische wiskundeNatuurkunde en technische natuurkundeScheikundeInformatica & technische informaticaChemistry of Life, Chemistry of Materials en Chemical ConversionBiomedische technologieChemische technologieWerktuigbouwkunde en materiaalkundeCiviele en maritieme techniekLucht- en ruimtevaarttechniekFarmacie of (bio)farmaceutische wetenschappenGeneeskundeBiologie

Gegevens voordrager:

Naam

Functie

Onderwijsinstelling

E-mailadres waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

Telefoonnummer waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

Gegevens kandidaat:

Initialen

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Studiegegevens:

Onderwijsinstelling

Studierichting

Examencommissie of andere bevoegde autoriteit

Motivatie, d.w.z. cijfergemiddelde van de voorgestelde eerstejaars student, vergezeld van cijfergemiddelden van de twee next-beste studenten

Evt. verdere gegevens die van belang zijn voor de toekenning


Upload pdf bestanden:

Cijferlijst kandidaat(*):