Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te stellen.

Wij nodigen u graag uit via bijgevoegd formulier een eerstejaarsstudent, die de beste studieresultaten heeft behaald in het huidige academisch jaar 2019/2020, voor te dragen voor één van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. In overleg met de sponsors zijn er 57 opleidingen aangewezen die een Aanmoedigingsprijs in de exacte en technische vakken kunnen aanvragen, waarvan de uwe er één is. De voordrachten worden door gedelegeerden van de Hollandsche Maatschappij getoetst. De sluitingsdatum voor inzendingen is vastgesteld op 16 september 2020. Graag uw voordracht uitsluitend digitaal indienen, via het inschrijfformulier hieronder.

In het belang van uw wetenschapsgebied, de prijswinnaar en de uitstraling die deze Aanmoedigingsprijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet.

 

Inschrijfformulier Aanmoedigingsprijzen 2020

Internet explorer wordt niet ondersteund. Graag een moderne browser als Google Chrome gebruiken.

 

Discipline:

Wiskunde en technische wiskundeNatuurkunde en technische natuurkundeScheikundeInformatica & technische informaticaBiomedische technologieChemische technologieWerktuigbouwkunde en materiaalkundeCiviele en maritieme techniekLucht- en ruimtevaarttechniekFarmacie of (bio)farmaceutische wetenschappenBiologie

Gegevens voordrager:

Naam

Functie

Onderwijsinstelling

E-mailadres waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

Telefoonnummer waar inlichtingen over de aanbeveling kunnen worden ingewonnen

Gegevens kandidaat:

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Geboortejaar

Studiegegevens:

Onderwijsinstelling

Studierichting

Examencommissie of andere bevoegde autoriteit

Motivatie, d.w.z. cijfergemiddelde van de voorgestelde eerstejaars student, vergezeld van cijfergemiddelden van de twee next-beste studenten

Evt. verdere gegevens die van belang zijn voor de toekenning


Upload pdf bestanden:

Cijferlijst kandidaat(*):