A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 237  1 2 3 4 5 11 12
Dr. H. (Hermann) Schlegel 1839 − 1884(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Tweede directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.
C.C. (Casimir Christoph) Schmidel 1781 - 1792(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, botanicus en mineraloog, lijfarts van de Markgraaf van Brandenburg, curator van de Universiteit van Erlangen
Prof. dr. F.H. (Franz) Schmidt 1972 - 1997(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: directeur meteorologisch onderzoek KNMI, hoogleraar dynamische en fysische meteorologie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1973
Prof. dr. I. (Ivo) Schöffer 1971-2012(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1983, 1985, 1987
Prof. dr. ir. C.M. (Charles) Schols 1884 - 1897(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar landmeetkunde, waterpaskunde en geodesie aan de Polytechnische School Delft, lid KNAW, lid van het bestuur van KIVI, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
Mr. Y. (Ynso) Scholten 1968 − 1984(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, minister van Justitie, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Prof. mr. P. (Paul) Scholten 1937 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar burgerlijk recht en de wijsbegeerte van het recht Universiteit van Amsterdam
J.E. (Jan Evert) Scholten 1904 - 1918(†) als Directeur Functie: Gronings industrieel en weldoener, directeur van de aardappelmeelfabriek ""W.A. Scholten aardappelmeelfabriek", lid Eerste Kamer
Prof. dr. dr. h.c. J. (Joop) Schoonman 1988 - 2022(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar toegepaste anorganische chemie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1995
  • Lid jury Akzo Prijs 1993
  • Lid jury Langerhuizen Bate Chemie 1990
Jhr. mr. J.W.M. (Johan Willem Meinard) Schorer 1880 − 1903(†) als Directeur Functie: Zeeuw. Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland. Later vicepresident van de Raad van State. Voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1886 – 1897.
Jhr. mr. T.A.J.W. (Tjalling) Schorer 1944 − 1988(†) als Directeur Functie: lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, lid Eerste Kamer, directeur assurantiemaatschappijen
Prof. dr. P.H. (Pieter Hendrik) Schoute 1896 - 1913(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde, in het bijzonder de Euclidische meetkunde, te Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid van een commissie voor toekenning van een subsidie aan de wiskunde in 1906
Dr. D. (Dirk) Schoute 1941 − 1953(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Natuurwetenschappen,Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chirurg te Middelburg, voorzitter Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, had grote belangstelling voor de geschiedenis van de wetenschap
Prof. dr. J.C. (Johannes) Schoute 1934 - 1942(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie Rijksuniversiteit Groningen, zoon van de wiskundige P.H. Schoute (ook lid Hollandsche Maatschappij). Hij werkte ook in Nederlands- Indië in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1940
Dr. C. Schoute 1937 − 1960(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: adjunct-directeur van het KNMI Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1938, 1943 en 1951
Prof. dr. H.A. (Heinrich Adolph) Schrader 1810 - 1836(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde en botanie te Göttingen
Prof. dr. F.A.H. (Frans) Schreinemakers 1899 - 1945(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1929
H. (Hendrik) Schrijver 1967 − 1984(†) als Directeur Functie: lid Firma Langeveldt de Vos de Waal
Prof. dr. J.F.L. (Johannes Frederik Lodewijk) Schröder 1810 − 1845(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Luthers theoloog en wijsgeer, won een gouden prijsvraagmedaille bij de Hollandsche Maatschappij, wat de aanzet was tot zijn carrière. Directeur commandant van het Kadetten Instituut te Enkhuizen (opgeheven in 1812), daarna hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht. Afkomstig uit Duitsland.
Prof. dr. N.W. (Nicolaus Wilhelm) Schroeder 1777 - 1798(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Oosterse talen en oudheden te Groningen
Displaying 41–60 of 237  1 2 3 4 5 11 12