A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 136 1 2 3 6 7
Prof. dr. G.G.J. (Gijs) Rademaker 1942 − 1957(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar neurologie Universiteit Leiden
Mr. J.C.M. (Jacob Cornelis Mattheus) Radermacher 1777 - 1783(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië
Mr. D. (Daniël) Radermacher 1771 - 1803(†) als Directeur Functie: Heer van Nieuwerkerke, schepen en raad van de stad Middelburg, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie in Zeeland, lid van het Zeeuwsch Genootschap
Mr. J.J. (Johan Joseph) Raepsaet 1815 - 1832(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Zuid-Nederlands politicus en historicus, woonachtig te Oudenaarde, lid van de Staat van Vlaanderen, ijveraar voor een onafhankelijk Vlaanderen, lid van de KNAW
Mr. A. (Arent) de Raet 1752 - !771(†) als Directeur Functie: burgemeester van de stad Haarlem, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Mr. E.N. (Eduard Nicolaas) Rahusen 1887 − 1913(†) als Directeur Functie: Vooraanstaand Amsterdams advocaat, die negentien jaar Eerste Kamerlid was. Had vele maatschappelijke functies.
J. Rahusen 1918 - 1919(†) als Directeur
H.P. Rahusen 1939 − 1970(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Lippmann, Rosenthal & Co
Ir. J.C. (Johan) Ramaer 1902 - 1932(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat
Prof. dr. S. (Santiago) Ramon Y Cajal 1916 - 1934(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hersenanatoom, hoogleraar te Madrid, vader van de neurowetenschap, Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie in 1906
Sir W.H. (William) Ramsay 1895 - 1916(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar te Londen, ontdekker van de edelgassen, waarvoor hij de Nobelprijs kreeg in 1904
Jhr. mr. C.J.A. (Coen) de Ranitz 1964 − 1983(†) als Directeur Functie: burgemeester van Utrecht, later voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
Prof. dr. L.-A. (Louis-Antoine) Ranvier 1897 - 1922(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: histoloog en anatoom, verbonden aan het Collège de France te Parijs
Mr. L.R.J. (Louis) Ridder van Rappard 1950 - 1994(†) als Directeur Functie: burgemeester van Gorinchem
A.S.P.G. (Alexander) Ridder van Rappard 1905 - 1922(†) als Directeur Functie: eigenaar van de steenfabriek Ruimzicht te Jutphaas, lid van de gemeenteraad van Jutphaas
Mr. H.E. (Hans Erik) Ras 1987 − 2008(†) als Directeur Functie: werkte 25 jaar bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer, vice-president en president van 1987 tot 1989
Mr. C.M. (Carel) Rasch 1899 - 1910(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, secretaris van de gemeente Haarlem (1892 - 1898), lid van de gemeenteraad van Haarlem (1902 - 1907), directeur van de Haarlemsche Brandverz. Mij., lid van Trou moet blijcken
Prof. dr, R.E. (Rudolph Erich) Raspe 1773 - 1794(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: bibliothecaris, hoogleraar natuurlijke historie en directeur van het Koninklijk Kabinet  te Kassel
Prof. dr. M.H. (Heinrich) Rathke 1859 - 1860(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Duits bioloog, embryoloog en anatoom, hoogleraar zoölogie en anatomie te Koningsberg (Pruisen), het huidige Kaliningrad in Rusland.
Prof. dr. S.F.J. (Jean) Rau 1806 - 1807(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie aan de Universiteit Leiden, later hoogleraar Oosterse talen
Displaying 1–20 of 136 1 2 3 6 7