A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 101–120 of 136  1 2 4 5 6 7
Prof. dr. A.H.M.J. (Adriaan) van Rooy 1934 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar verloskunde en leer der vrouwenziekten Universiteit van Amsterdam. Was ook Rector Magnificus.
Dr. J. (Jacobus) Roquette 1775 - 1805(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: lector anatomie, chirurgie en verloskunde te Haarlem
Mr. S.H. (Simon Hendrik) Rose 1802 - 1823(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië
C. (Christiaan) Rose 1780 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, commandant van het fort Jaffnapatnam op Ceylon (Sri Lanka), later woonachtig te Utrecht
F. Rosingh 1947 − 1962(†) als Directeur Functie: directeur van de Twentsche Bank N.V.
A. (Agge) Roskam Kool 1777 - 1789(†) als Lid Functie: koopman en azijnfabrikant te Beverwijk, veelzijdig man
J.M. (Johannes Matthias) Ross 1777 - 1788(†) als Directeur Functie: directeur van Bengalen, lid van de Oeconomische Tak van de Maatschappij
A. van Rossum 1900 - 1916(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem
Prof. dr. J. Th. (Johannes Theodorus) Rossyn 1775 - 1817(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wijsbegeerte, wis - en sterrenkunde te Harderwijk, daarna te Utrecht
Mr. P.W. (Pieter Willem) Rost Onnes 1966 − 1979(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Hollandsche Bank Unie
D.W. (Dignus Willem) Rost van Tonningen 1875 - 1878(†) als Lid Functie: Oost-Indisch ambtenaar, corresponderend lid van de KNAW
Dr. H.W. Rouffe 1796 - ?(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: lector chemie en farmacie te Rotterdam
Ph-R. (Philippe-Rose) Roume de St. Laurent 1783 - 1805(†) als Buitenlands lid Functie: bestuurder van Trinidad
Dr. L.G. (Lucas Gijsbert) Rouse 1755 - 1797(†) als Directeur Functie: burgemeester van Zwolle, zijn schoonvader was Mr. Cornelius Ascanius van Sypesteyn, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij
W.H. (Willem Hendrik) baron van Rouwenoort tot den Uilenpas 1770 - 1782(†) als Directeur Functie: Heer van Uilenpas, ridder van de Duitse orde
Dr. C.H. (Cornelis Hendrik) à Roy 1812 − 1833(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts te Amsterdam, bezat de grootste privécollectie in Europa van boeken op het gebied van de geneeskunde. Enkele daarvan zijn aanwezig in Museum Boerhaave te Leiden
W.J. (Willem Jan) Royaards 1956 - 1997(†) als Directeur Functie: directeur-geneesheer Prot. Chr. Ziekenhuis "De Lichtenberg" te Amersfoort
Ir. O.H.A. (Olivier) van Royen 1986 − 2014(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Koninklijke Hoogovens N.V., penningmeester der Maatschappij
Mr. A.H. (Alexander Hieronymus) Royer 1775 - ?(†) als Directeur Functie: secretaris van de Staten van Holland en West-Friesland
Mr. S. (Sjoerd) Royer 1990 - 2019(†) als Directeur Functie: president Hoge Raad der Nederlanden
Displaying 101–120 of 136  1 2 4 5 6 7