A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–100 of 135  1 2 3 4 5 6 7
Jhr. dr. D.C. (David) Röell 1936 − 1961(†) als Directeur Functie: hoofddirecteur van het Rijksmuseum
Mr. dr. A. (Antonie) baron Röell 1915 − 1940(†) als Directeur Functie: Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1915 - 1940.
Jhr. mr. W.F. (Willem Frederik) Röell 1814 − 1871(†) als Directeur Functie: Staatsman, minister onder koning Lodewijk Napoleon en koning Willem I.
Mr. W. (Willem) baron Röell 1942 - 1971(†) als Directeur Functie: directeur van de Bataafsche Hypotheek Bank
Mr. W. (Willem) baron Röell 1871 - 1915(†) als Directeur Functie: raadslid en wethouder van Amsterdam, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, lid Raad van State, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin (Wilhelmina)
Jhr. mr. W.F. (Willem Frederik) Röell 1947 − 1984(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, directeur kabinet der Koningin
Jhr. mr. L. Röell 1952 − 1967(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Gebr. Boissevain
W.C. (Willem) baron Röell van Hazerswoude 1910 - 1937(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal der artillerie
Prof. dr. C.F. (Ferdinand) von Roemer 1863 - 1891(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, palaeontoloog en mineraloog, hoogleraar te Breslau
Mr. N. (Nico ) de Roever 1891 − 1893(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Stadsarchivaris van Amsterdam.
Prof. dr. H.C. (Hendrik Cornelis) Rogge 1899 - 1905(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
Dr. J.H. (Jan Herman) van Roijen 1970 − 1991(†) als Directeur Functie: ambassadeur, minister van Buitenlandse Zaken
Prof. mr. B.V.A. (Bert) Röling 1971 − 1985(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar volkenrecht en polemologie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1978: Enkele aspecten van de processen van Neurenberg en Tokio
Prof. dr. P. (Pieter) van Romburgh 1910 - 1945(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische en propedeutische chemie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:lLid jury Langerhuizen Bate 1924, 1929 en 1935
Prof. dr. C. (Christiaan) Romijn 1970 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Diergeneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar veterinaire fysiologie Universiteit Utrecht
Prof. dr. W.C. (Wilhelm) Röntgen 1898 - 1923(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde te München, bekend van de Röntgenstraling, Nobelprijs voor natuurkunde in 1901
Prof. dr. J.J. (Jon) van Rood 1970 - 2017(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar interne geneeskunde met speciale leeropdracht immunohaematologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 1998
Prof. dr. D.J. (Daniël) Roorda 1982 − 1983(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene geschiedenis Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1980
L. Roosenburg 1902 - 1919(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: meteoroloog, directeur filiaal Amsterdam van het KNMI (gericht op de scheepvaart)
Prof. dr. A.H.M.J. (Adriaan) van Rooy 1934 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar verloskunde en leer der vrouwenziekten Universiteit van Amsterdam. Was ook Rector Magnificus.
Displaying 81–100 of 135  1 2 3 4 5 6 7