A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 136  1 2 3 4 6 7
Mr. ir. F.C. (Ferdinand) Rauwenhoff 1979 - 2021(†) als Directeur Functie: voorzitter hoofddirectie Nederlandse Philips Bedrijven N.V.
Prof. dr. N.W.P. (Nico) Rauwenhoff 1868 - 1909(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Prof. dr. C.P. (Christiaan Pieter) Raven 1952 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie, dierengeografie en vergelijkende anatomie Universiteit Utrecht, directeur Hubrecht Laboratorium, Rector Magnificus 1955/1956 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1964
Prof. dr. J. (John) Redman Coxe 1805 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde en farmacie te Philadelphia, secretaris van de Philosophical Society te Philadelphia
W.F. (Willem Frederik) graaf van Reede 1821 - 1838(†) als Directeur Functie: generaal-majoor, hofmaarschalk van Z.M. koning Willem I, minister van Buitenlandse Zaken, lid van de Eerste Kamer, opperkamerheer, voorzitter van de Eerste Kamer
Dr. C. (Kees) Reedijk 1969 - 2000(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: bibliothecaris Koninklijke Bibliotheek
Prof. mr. J.H. (Jacobus Henricus) van Reenen 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechten aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, lid van de Tweede Kamer
Jhr. mr. G.C.J. (Gerlach Cornelis Johannes) van Reenen 1850 − 1893(†) als Directeur Functie: Burgemeester van Amsterdam, lid en voorzitter van de Tweede Kamer, vertrouweling van koning Willem III, vicepresident Raad van State
Mr. dr. A.A. (Abraham Adriaan) Reepmaker 1935 − 1967(†) als Directeur Functie: hoogheemraad en waarnemend dijkgraaf van Schieland
Prof. dr. R. (Rijk) van Rees 1835 − 1875(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde te Utrecht. Verrichte activiteiten:Lid van de eerste redactie van Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles in 1865
Prof. dr. H.V. (Henri) Regnault 1851 - 1878(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus en chemicus, hoogleraar natuurkunde aan het Collège de France te Parijs
Prof. dr. J.Q. (Johan Quirijn) van Regteren Altena 1945 − 1980(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
W. Rehbock 1952 − 1988(†) als Directeur Functie: voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
Prof. dr. G.C. (Gottfried Christian) Reich 1801 - 1848(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Berlijn
Prof. ir. G.L. (Gerard) Reijns 1990 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Informatica Richting: Bèta Functie: hoogleraar informatietechniek (computerarchitectuur) Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen 1998
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 1996
  • Lid jury Akzo Prijs 1991
Dr. H. (Hendrik) Reinoud 1970 - 1996(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1973: Hoe leven wij met de computer?
Prof. dr. C.G.C. (Caspar Georg Carl) Reinwardt 1805 − 1854(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie te Leiden, directeur van de Leidse Hortus Botanicus.
W,O, (Willem Otto) Reitz 1752 - 1768(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: lector in de rechten te Middelburg, rector van het gymnasium aldaar
Mr. J. (Joachim) Rendorp 1777 − 1792(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam tussen 1781 en 1792 Hij bezat kasteel Marquette in Heemskerk en gebruikte het als buiten.
Mr. P. (Pieter) Rendorp 1755 − 1760(†) als Directeur Functie: vader van J. Rendorp, ook burgemeester van Amsterdam en heer van Marquette.
Displaying 21–40 of 136  1 2 3 4 6 7