A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 126  1 2 3 4 6 7
P. (Pieter) Langerhuizen Lzn. 1874 -1918(†) als Directeur Functie: burgemeester van Huizen, schenker van het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds in 1918
Prof. dr. P. (Paul) Langevin 1926 - 1946(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Onderzoeksthema: hoogleraar algemene en experimentele natuurkunde aan het Collège de France. Bekend vanwege de theorie van het magnetisme. Medeorganisator van de Solvayconferentie in Brussel
Prof. dr. S.P. (Samuel) Langley 1889 - 1906(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar aan de Universiteit van Pittsburgh (USA), pionier op het gebied van luchtvaart
Prof. dr. C.C. (Carl Christian) von Langsdorff 1795 - 1834(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Duits wiskundige, geoloog, bioloog en ingenieur, hoogleraar werktuigbouwkunde te Erlangen en Heidelbergt
Mr. J.A. van Lanschot Hubrecht 1961 − 2000(†) als Directeur Functie: algemeen secretaris Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Mr. J.A. (Joan) Lantsheer 1979 − 2016(†) als Directeur Functie: dijkgraaf van Walcheren
P. de Lavaux 1755 - 1776(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: ingenieur, kolonel in het leger, overleden te Bergen op Zoom.
J-B. (Jean-Baptiste) Le Roy 1787 - 1800(†) als Buitenlands lid Functie: directeur van de Académie Royale des Sciences te Parijs
Mr. C.J.A. (Kees) van Lede 1984 - 2020(†) als Directeur Functie: oud-voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V., oud-voorzitter Verbond van Nederlandse Ondernemingen Verrichte activiteiten:Gesprek 'Op de koffie bij' KHMW/NDT 2014Co-referent Winterlezing 2003:  De beschadigde reputatie van het (internationale) topmanagementWinterlezing 1988: Pressiegroepen in verandering. Het zich wijzigende patroon van pressiegroepen, hun opereren en samenstelling
Ir. W.F. (Willem) Leemans 1902 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat, lid van de Raad van State
Prof. dr. G. (Gerard) van der Leeuw 1948 - 1950(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te 's-Heerenberg, hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten te Groningen, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het Kabinet Schermerhorn-Drees
Mr. D.C. (Daniël Cornelis) de Leeuw 1778 - 1834(†) als Directeur Functie: raad in de vroedschap van de stad Utrecht, lid van de Eerste Nationale Vergadering
Ir. W.H. (Willem) van Leeuwen 1931 − 1960(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft
Mr. dr. F.W. (Willem) van Leeuwen 1903 - 1930(†) als Directeur Functie: burgemeester van Amsterdam, vicepresident van de Raad van State, voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1914 tot 1915
E. (Ernst) Lefebvre 1953 − 1980(†) als Directeur Functie: directeur H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgeversmaatschappij N.V.
Prof. dr. J.G. (Johann Gottlob) Lehman 1767 - 1767(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Duits geoloog en mineraloog, hoogleraar scheikunde te St. Petersburg, hofraad van de koning van Pruisen, bergraad van de keizerin van Rusland
Mr. P. (Paul) Leleu de Wilhem 1777 - 1781(†) als Directeur Functie: Heer van de Nederlandse ambacht Drongelen (in Noord-Brabant), schepen en raad van de stad Haarlem
Drs. H. Leliveld 1996 - 2010(†) als Directeur Functie: directeur van de Van Leer Group Foundation
J. (Jan) Lels 1915 - 1933(†) als Directeur Functie: reder, pionier van het Reddingswezen (redden van drenkelingen), het Reddingsmuseum Jan Lels in Hoek van Holland is naar hem vernoemd
A.M. (Ary) Lels 1969 − 2016(†) als Directeur Functie: lid van de raad van bestuur van Holland Amerika Lijn N.V.
Displaying 21–40 of 126  1 2 3 4 6 7