A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 127 1 2 3 6 7
H.N. (Hendrik Nicolaas) La Clé 1783 - 1816(†) als Buitenlands lid Functie: koopman, secretaris van de Weeskamer te Batavia, na repatriëring schout te Haren (Gr.), lid van de Vergadering van Notabelen
J.A. (Jan Adriaan) Laan 1890 - 1918(†) als Directeur Functie: lid Firma Bloemendaal & Laan te Wormerveer, lid van de Eerste Kamer
R.E. (Raymond) Laan 1942 - 1994(†) als Directeur Functie: directeur Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.
Joh.A. (Johannes) Laan 1909 - 1933(†) als Directeur Functie: graanhandelaar, industrieel uit de Zaanstreek
D. (Dirk) Laan 1903 - 1905(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Wessanen & Laan in rijstmeel en oliën te Wormerveer, lid van de Eerste Kamer
J.A. (Jan Adriaan) Laan Jr. 1924 - 1941(†) als Directeur Functie: graanhandelaar, president-commissaris van N.V. Bloemendaal en Laan te Wormerveer
Dr. J.J. (Johannes Jacobus) van Laar 1910 - 1938(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: fysisch chemicus, lector mathematische chemie aan de Universiteit van Amsterdam, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen (1924), in 1912 vertrokken naar Zwitserland om gezondheidsredenen.
P.C. (Peter Caesar) Labouchère 1854 - 1869(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Hope & Co.
E.S. Labouchère 1918 - 1932(†) als Directeur Functie: bankier, voorzitter Vereniging tot Instandhouding van het Concertgebouw
Prof. dr. M. (Manfred) Lachs 1982 - 1993(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: rechter in het Internationaal Hof van Justitie, president van het Hof te 's-Gravenhage
Dr. J.R.E. (Johannes) van Laer 1871 - 1891(†) als Lid Vakgebied: Diergeneeskunde Richting: Bèta Functie: leraar wis-, natuur- , plant- en dierkunde aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht
Leo Laeyendecker 1984 - 2020(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: emeritus-hoogleraar algemene sociologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1986
Prof. dr. H.J. (Herman) Lam 1954 − 1977(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar systematische plantkunde en plantengeografie Universiteit Leiden, directeur Rijksherbarium Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1968
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
Jhr. ir. R.E. Laman Trip 1964 − 1985(†) als Directeur Functie: directeur Nederlandse Verenigde Kabelfabrieken N.V.
Prof. dr. C.J. (Cor) Lammers 1970 − 2009(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar sociologie van de organisatie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1990
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1971 en 1975
Dr. A.A.G. Land 1925 - 1949(†) als Directeur Functie: arts te Haarlem
Mr. A.A. Land 1902 - 1911(†) als Directeur Functie: griffier van de Provinciale Staten van Noord-Holland
M. de la Lande 1765 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: lector in de astronomie en wiskunde te Parijs
Prof. dr. M. (Marsilio) Landriani 1787 - 1815(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, fysicus en meteoroloog, hoogleraar te Milaan
D.F.W. Langelaan 1957 - 2000(†) als Directeur Functie: directeur Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, plv. directeur Nederlandse Participatie Maatschappij
Displaying 1–20 of 127 1 2 3 6 7