A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–100 of 123  1 2 3 4 5 6 7
Prof. dr. J. (Jan) Kops 1800 - 1849(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: doopsgezind predikant, botanicus, hoogleraar landhuishoudkunde en kruidkunde te Utrecht, behoorde tot de eerste drie hoogleraren landhuishoudkunde (J.A. Bennet te Leiden, J.A. Uilkens te Groningen en J. Kops te Utrecht), secretaris van de Commissie tot het Onderzoek der Duinen
N.W. (Nicolaas Willem) Kops 1758 - 1778(†) als Directeur Functie: koopman te Haarlem
W.Ph. (Willem Philip) Kops 1794 - 1805(†) als Directeur Functie: koopman en kunstverzamelaar te Haarlem
Prof. dr. D.J. (Diederik) Korteweg 1886 - 1941(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid commissie subsidie wiskunde 1906
Prof. mr. A. (Alexander) Korthals Altes 1984 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar handelsrecht Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. N.W.F. (Nico) Kossen 1982 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar industriële farmacie Rijksuniversiteit Groningen. Pionier op het gebied van de biotechnologie. Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1985, 1995, 2002
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 1998 HaarlemseVoordracht 1987: Biotechnologie op maat.
Prof. dr. W. (Willem) Koster 1866 - 1907(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid van de redactie van Archives Neérlandaises des Sciences Exactes et Naturelles
A. (Arie) de Koster 1942 − 1956(†) als Directeur Functie: president-commissaris van de N.V. Meelfabriek ''De Sleutels'' , voorheen De Koster & Co, te Leiden
H.J. (Hans) de Koster 1958 - 1992(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, voorzitter Assemblee Raad van Europa, miniter van defensie, staatsecretaris van Buitenlandse Zaken, directeur Meelfabriek 'De Sleutels"
Prof. dr. W. (Willem) Kouwenaar 1953 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: bijzonder hoogleraar tropische gezondheidsleer Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. B.J. (Ben) Kouwer 1923 - 1933(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar verloskunde Universiteit Utrecht
Prof. dr. J. (Jaroslav) Kozesnik 1982 − 1985(†) als Buitenlands lid Functie: president Ceskolovenské Akademie
Dr. C.R.T. (Cornelis Rudolphus Theodorus) Ktaaijenhoff 1791 − 1840(†) als Lid Richting: Bèta Functie: generaal en cartograaf, maakte tijdens de Bataafse Republiek een nieuwe landkaart van Nederland
J. Kragtingh 1789 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem
G. (Guup) baron Kraijenhoff 1968 - 2011(†) als Directeur Functie: voorzitter van de raad van bestuur en later van de raad van commissarissen van Akzo
Dr. F.J.L. (Frederik) Krämer 1903 - 1928(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: directeur van het Koninklijk Huisarchief
Prof. dr. ir. H. (Hans) Kramers 1961 − 2006(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische technologie Technische Universiteit Delft, lid raad van bestuur Akzo N.V. Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1952
Prof. dr. H.A. (Hendrik) Kramers 1934 − 1952(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische natuurkunde en mechanica Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1938: Enige aspecten van de hedendaagse natuurkunde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1939, 1944 en 1952
Mr. F.J. (Ferdinand) Kranenburg 1965 - 1994(†) als Directeur Functie: staatssecretaris van oorlog in drie kabinetten Drees, lid Tweede Kamer, commissaris van de Koningin in Noord-Holland Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1977 (een der vier sprekers): De plaats van de wetenschap in de huidige en toekomstige samenleving
Mr. F. Kranenburg 1952 − 1975(†) als Directeur
Displaying 81–100 of 123  1 2 3 4 5 6 7