A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 65  1 2 3 4
Prof. dr. W.F. (Willem) Einthoven 1898 - 1927(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: uitvinder van de snaargalvanometer, hoogleraar fysiologie en histologie aan de Universiteit Leiden, Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie in 1924 Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1905: Over tele-cardiogrammen
Prof. dr. C. (Cornelis) Ekama 1808 - 1826(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en sterrenkunde te Franeker, na de opheffing in 1811 hoogleraar te Leiden
Jhr. dr. E.G. (Emile) Elias 1963-1992(†) als Directeur Functie: technisch adviseur Unilever N.V. te Rotterdam
Mr. P. (Pieter) Elias 1852 - 1878(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, lid van de KNAW, beschreef een methode om staal te magnetiseren
Jhr. R. Elias 1988-2010(†) als Directeur Functie: huisarts te Epe
Prof. dr. J.B.A.L.L. (Jean-Baptiste) Elie de Beaumont 1839 - 1874(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, hoogleraar aan de École des Mines te Parijs, hoofdinspecteur van de Mijnen in Frankrijk
Mr. C.T. (Cornelis Theodorus) Elout 1806 − 1841(†) als Directeur Functie: staatsman, minister onder koning Willem I, Commissaris-Generaal in Nederlands-Indië, lid van de Grondwetscommissie in 1814 en 1815.
Mr. W. (Willem) Emmery de Perponcher de Sedlnitzky 1778 - 1819(†) als Directeur Functie: heer van Wolphaartsdijk, zeer vermogend
Dr. A. (Adriaan) van der Ende 1802 - 1846(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Alpha/Gamma Functie: Aanvankelijk predikant, o.a. te Voorschoten. Curator van de Latijnse scholen te Haarlem, tevens inspecteur van het lager onderwijs aldaar. Doctor honoris causa in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten.van de Universiteit van Harderwijk
E.M. (Engelbertus Mattheus) Engelberts 1771 - 1807(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Hoorn
Prof. dr. S.J. (Chris) Engelbrecht 1947 − 1978(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie Universiteit van Pretoria
N. (Nicolaus) Engelhard 1802 - 1831(†) als Directeur Functie: directeur-generaal van Nederlands-Indië
Prof. dr. N. (Nicolaus) Engelhard 1755 - 1765(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wijsbegeerte en wiskunde te Groningen
J. (Jan) Engelman 1752 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem
Mr. A.J. (Adriaan Justus) Enschedé 1876 - 1896(†) als Directeur Functie: lid Firma Joh. Enschedé & Zonen, daarna gemeentearchivaris van Haarlem (tot zijn dood)
Mr. H.J.D.D. (Hendrik) Enschedé 1903 - 1940(†) als Directeur Functie: directeur N.V. Joh. Enschedé en Zonen
Prof. mr. C.J. (Christiaan Justus) Enschedé 1973 − 2000(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar strafrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1984 en 1988
Mr. M. (Maurits) Enschedé 1971 - 2019(†) als Directeur Functie: erelid, voorzitter der Maatschappij van 1985 tot 1997, directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V.
Mr. J. (Johannes) Enschedé 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: lid van de boekdrukkerij firma Joh. Enschedé & Zonen, vulde de bibliotheek van de firma aan met werken op het gebied van de klassieke oudheid, bekleedde veel bestuurlijke functies in zijn woonplaats Haarlem
Mr. Joh. (Johan) Enschedé 1892 - 1911(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Joh. Enschedé & Zonen, president van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem, lid van het Dagelijks Bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1895 tot 1911
Displaying 21–40 of 65  1 2 3 4