A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 61–80 of 108  1 2 3 4 5 6
W.A. Dólleman 1920 − 1962(†) als Directeur Functie: notaris te IJmuiden
J. (Jan) Dólleman 1930 - 1939(†) als Directeur Functie: directeur van Cultuurmaatschappijen die suikerplantages op Java exploiteren, groot liefhebber van de ruitersport.
Mr. J. (Jan) Dólleman 1957 − 1980(†) als Directeur Functie: directeur kantoor Bussum Algemene Bank Nederland N.V.
Prof. dr. F.C. (Frans Cornelis) Donders 1855 − 1889(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar oogheelkunde te Utrecht
Prof. dr. S.J. (Joop) Doormans 1991 − 2009(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar filosofie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1992 en 1996
Jhr. mr. E.C.U. van Doorn 1938 − 1958(†) als Directeur Functie: deken van de Orde der Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
Jhr. mr. J.P.W. (Johan) van Doorn 1919 − 1953(†) als Directeur Functie: burgemeester van Heemstede
Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle 1830 - 1853(†) als Directeur Functie: gouverneur van Zeeland, gouverneur van Oost-Vlaanderen te Gent, minister van Binnenlandse Zaken, lid van de Raad van State
P.N. (Pieter Nicolaas) van Doorninck 1896 - 1915(†) als Directeur Functie: burgemeester van Bennebroek, lid van het  Dagelijks Bestuur belast met het archief, historicus en genealoog
Dr. W.A. (Willem Anne) van Dorp 1898 - 1914(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: organisch chemicus, groot experimentator, had een eigen laboratorium in Amsterdam, erelid KNCV, ambteloos
Dr. W.A. van Dorp Jr. 1931 − 1970(†) als Directeur Functie: gedelegeerd commissaris van de Chemische Fabriek "Naarden"" N.V."
C. (Cornelis) Douwes 1752 - 1773(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige, examinator van de officieren en de stuurlieden vanwege de Admiraliteit van Amsterdam, hoofd van het Zeemanscollege te Amsterdam
B.J. (Bernardus Johannes) Douwes 1779 - ?(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige in dienst van de Admiraliteit te Amsterdam
Prof. dr. R.P.A. (Rein) Dozy 1869 - 1883(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: arabist, hoogleraar middeleeuwse en nieuwe geschiedenis aan de Universiteit Leiden
Prof. dr. drs. A.C.R. (Anton) Dreesmann 1979-2000(†) als Directeur Vakgebied: Business Richting: Alpha/Gamma Functie: president -directeur Vendex International N.V., buitengewoon hoogleraar leer der externe organisatie Universiteit van Amsterdam
W.J.R. (Willem) Dreesmann 1947 − 1954(†) als Directeur Functie: Commissaris van V&D N.V.
Prof. dr. S. (Sam) Dresden 1971 − 2002(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene literatuurwetenschap Universiteit Leiden, president van de KNAW van 1978 tot 1981, Rector Magnificus 1962/1963, winnaar P.C. Hooft Prijs Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1982 en 1986,
  • HaarlemseVoordracht 1983: Bezig zijn met literatuur
Prof. ir. D. Dresden 1951 − 1960(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, voorzitter van TNO
G.H. (Gerrit Hendrik) van Driel 1983 − 1990(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Koninklijke Wessanen N.V.
Prof. dr. P. (Petrus) Driessen 1791 - 1828(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar farmacie te Groningen
Displaying 61–80 of 108  1 2 3 4 5 6