A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–48 of 48  1 2 3
Ir. J.B. (Johannes Bernardus) baron van Asbeck 1971 − 2010(†) als Directeur Functie: architect en stedebouwkundige
Prof. mr. F.M. (Frederik Mari) baron van Asbeck 1947 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis,Politicologie,Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar volkenrecht en de internationale politieke geschiedenis Universiteit Leiden
Mr. H.J. baron van Asbeck 1968-2011(†) als Directeur Functie: directeur binnenlandse zaken van het Nederlandse Rode Kruis
Jhr. mr. dr. L.H.K.C. (Lodewijk) van Asch van Wijck 1940 - 1971(†) als Directeur Functie: advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Prof. mr. C.J. (Cornelis Jacobus) van Assen 1819 - 1859(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat te 's-Gravenhage, hoogleraar Romeins en hedendaags recht aan de Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1830 tot 1831, secretaris van Z.K.H. Frederik, Prins der Nederlanden
Prof. Mr. T.M.C. (Tobias) Asser 1908 -1913(†) als Directeur Functie: hoogleraar rechtsgeleerdheid te Amsterdam, lid van de Raad van State, minister van Staat, Nobelprijs voor de vrede in 1911 vanwege de oprichting van het International Hof van Arbitrage
Prof. dr. A.H.W. (Adriaan) Aten 1934 - 1950(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de analytische chemie aan de Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1935, 1941 en 1947
Prof. dr. A.J.G.F. (Arthur) von Auwers 1878 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom, hoogleraar te Berlijn
Displaying 41–48 of 48  1 2 3