logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 130  1 2 3 4 6 7
J.W. (Jona Willem) te Water 1779 - 1822(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te Vlissingen, geschiedschrijver van Zeeland
Mr. dr. ir. W.A.J.M. (Willem) van Waterschoot van der Gracht 1940 - 1943(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur-generaal van de Staatsmijnen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942
W. (Wijnand) van Waveren 1938 − 1957(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Van Waveren's Graanhandel
Prof. dr. M.W.C. (Max) Weber 1889 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921
Jhr. S.G. (Steven) van Weede 1959 − 1989(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, directeur N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij
P. (Pieter) van de Weert 1795 - 1795(†) als Directeur Functie: eerste secretaris van de hoge Indische regering, in dienst van de VOC
Dr. J. (Johannes) Wegeri 1793 - ?(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: gereformeerd predikant te Beverwijk
P. (Pieter) Weiland 1808 - 1841(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Rotterdam
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. (Jacob) von Weiler 1960 − 1988(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar radiotechniek Technische Universiteit Delft
Prof. mr. A. (Andreas) Weiss 1752 − 1792(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar staatsrecht te Leiden; trok veel buitenlandse studenten; onderwijzer van de minderjarige Prins van Oranje, de latere stadhouder Willem V
Prof. dr. P.E. (Pierre-Ernest) Weiss 1920 - 1940(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica en directeur van het Institut de Physique te Straatsburg. Pionier van de leer van het magnetisme.
Baron L.P.A. (Louis) de Wellens 1822 - 1846(†) als Directeur Functie: burgemeester van Brussel, benoemd door koning Willem I
C.J. (Caspar Johan) Wenckebach 1808 - 1850(†) als Lid Functie: secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Prof. dr. A.J. (Arent Jan) Wensinck 1936 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Semitische talen Universiteit Leiden
Prof. dr. F.A.F.C. (Friedrich) Went 1902 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie en farmacologie Universiteit Utrecht, voorzitter KNAW Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1920, 1923, 1926, 1928 en 1934
Prof. dr. J.J. (Jan) Went 1956 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur N.V. K.E.M.A., hoogleraar fysica der kernreactoren Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1972 en !978
Prof. dr. F.W. (Frits) Went 1954 - 1990(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan CalTech, Pasadena, USA
Prof. dr. A.G. (Abraham Gottlob) Werner 1803 - 1817(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar mineralogie te Freiberg in Saksen
Mr. B.P. (Benjamin Petrus) van Wesele Scholten 1803 - 1829(†) als Directeur Functie: raad en pensionaris van Delft, raadsheer bij het Hooggerechtshof, curator van Universiteit Leiden
Prof. dr. P. (Petrus) Wesseling 1755 - 1764(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Latijn en Grieks aan de Universiteit Utrecht
Displaying 21–40 of 130  1 2 3 4 6 7