logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 31 1 2
Ir. F.B. (Frederik) 's Jacob 1902 - 1935(†) als Directeur Functie: burgemeester van Rotterdam
Prof. dr. C.E. (Cornelia Elizabeth) 's Jacob Visser 1962 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar oude geschiedenis, Griekse en Romeinse oudheden Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. M.H. (Moritz Hermann) von Jacobi 1856 - 1874(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus en ingenieur, lid van de Academie van Wetenschappen van St. Petersburg, hoogleraar aldaar
Prof. dr. J.B. (Jan Bernard) Jacobs 1784 - 1790(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: verloskundige, hoogleraar te Gent
Baron prof. dr. J.F. (Joseph Franz) von Jacquin 1802 - 1839(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde en botanie te Wenen
Prof. dr. F.M. (Frans) Jaeger 1918 - 1945(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische en fysische chemie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1922: De ouderdom der aarde.
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1924 en 1935
Kees de Jager 1977 - 2021(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Onderzoeksthema: Astrofysica en ruimte-onderzoek. Functie: emeritus-hoogleraar ruimte-onderzoek Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 2001
  • Lid jury Akzo Prijs 1994
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1988
Dr. G.F. (Georg Friedrich) von Jäger 1852 - 1867(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts en paleontoloog te Stuttgart, professor aan het gymnasium aldaar
Mr. J.E. (Hans Eric) Jansen 1995-2022(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV
Prof. dr. B.C.P. (Barend) Jansen 1952 − 1962(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar biochemie Universiteit van Amsterdam
J. (Jacobus) Janssen 1802 - 1813(†) als Directeur Functie: gekozen gouverneur van Kaapstad, lid van de Eerste en Tweede Natoinale Vergadering
thomasjefferson 1805 − 1826(†) als Buitenlands lid Functie: derde president van de Verenigde Staten van Amerika, lid van de Philosophical Society te Philadelphia
W.B. (Wiltetus Bernardus) Jelgersma 1795 - 1796(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant achtereenvolgens te Exmorra, Weidum en Boxum in Friesland. Zijn benoeming tot lid heeft hij ongetwijfeld te danken aan het oplossen van vier prijsvragen, die met goud en zilver zijn bekroond
J.F.W. (Johannes Frederik Willem) Jerusalem 1775 - ?(†) als Buitenlands lid Functie: vicepresident van het consistorie (bestuur) en abt van het klooster Reddagshausen te Braunschweig
G. Jiskoot 1933 - 1935(†) als Directeur
Prof. dr. O.J. (Otto) de Jong 1987 − 2013(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis christendom na 800 en leerstellingen christelijke godsdienst Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1996: Religieuze inspiratie rond eeuw en millenium
  • Lid jury Keetje Hodshon Prijs 1995
  • Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1988
Mr. J.W. (John) de Jong Schouwenburg 1942 − 1981(†) als Directeur Functie: directeur groep verzekeringsmaatschappijen De Jong & Comp.
Mr. L.M. (Lucas) de Jong Schouwenburg 1910 - 1939(†) als Directeur Functie: lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Prof. dr. J. (Jacob) Jongbloed 1954 − 1974(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
  • HaarlemseVoordracht 1957: Homo Volans
Jhr. mr. J.C. (Johannes Cornelis) de Jonge 1843 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Rijksarchivaris, wethouder van Den Haag
Displaying 1–20 of 31 1 2