Haarlemse Voordracht ‘Waarom Vechten Mensen’ door Prof. dr. Carsten de Dreu

Haarlemse Voordracht ‘Waarom Vechten Mensen’ door Prof. dr. Carsten de Dreu

HAARLEMSE VOORDRACHT 21 MEI 2022 DOOR PROF. DR. C.K.W. (CARSTEN) DE DREU, HOOGLERAAR SOCIALE EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Waarom vechten mensen?
Conflicten – van kleinschalige schermutselingen tot grootscheepse oorlogen – berokkenen moeilijk te overschatten psychische, sociale en economische schade. Tegelijkertijd zijn mensen bij uitstek in staat om samen te werken, voor elkaar te zorgen en elkaars belangen in het oog te houden. In deze voordracht stel ik de vraag waarom – en wanneer – mensen vechten. Vanuit een evolutionair, neurobiologisch en gedragseconomisch perspectief onderzoek ik hoe de historische relatie met ‘de ander,’ de onderlinge groepsdynamiek en persoonlijke afwegingen, mensen motiveert om samen te spannen en naburige groepen aan te vallen en te onderwerpen. De verwachting is dat antwoorden op de vraag waarom mensen vechten, kan helpen om te voorspellen waar en wanneer conflicten ontstaan en hoe de-escalatie bevorderd kan worden.

De voordracht van Prof. De Dreu verschijnt in de loop van de zomer in gedrukte vorm. De uitgave is dan verkrijgbaar via het secretariaat van de KHMW.

Sinds 1902 verzorgt een lid van de Hollandsche Maatschappij een voordracht bij de jaarvergadering in mei. Deze lezingen zijn uitgegeven sinds 1946. Van de voordrachten voor 1946 is een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.
Voor een overzicht van alle Haarlemse Voordrachten en voor andere publicaties van de KHMW, zie: https://khmw.nl/publicaties/.