Voor deze prijs van 100.000 euro is de KHMW op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden, via het formulier op de webpagina van de prijs.

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. De prijs beoogt de winnaar(s) in staat te stellen hun initiatief sneller en grootschaliger verder te kunnen brengen. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.
Het is de vijfde keer dat de Brouwer Vertrouwensprijs uitgereikt zal worden. 

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJFFORMULIER