Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.

 

De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën van de KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. In 2016 werden vier prijzen toegekend:

De eerste prijs

De eerste prijs van 6.000 Euro aan Tjidsger-Henk Kingma (TUE), voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.

De tweede prijzen

Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD), voor zijn scriptie Operational Scheduling in a Multi-Actor Environment using Multiagent Systems: A case study on Multiprocessor Task Problems in Liquid Bulk Terminals en aan Frank Nijborg (RUG), voor zijn scriptie Logistics of decentralized produced biogas to centralized upgrading facilities.

De derde prijs

Een derde prijs van 2.000 Euro aan Roel Post (RUG), voor zijn scriptie scriptie Joint evaluation of LNG road infrastructure development and potential user adoption in the Netherlands: a fuel density based simulation approach.

De prijzen werden uitgereikt door Han Fennema, voorzitter KVGN, tijdens het KVGN-symposium "Energie in transitie, gas in transitie: Wie betaalt de energietransitie?" op 17 november in het Hilton Hotel Soestduinen.

De vier winnaars presenteerden hun scriptie aan het publiek. Tjidsger-Henk Kingma, terechte winnaar van de eerste prijs, sloot zijn prachtige presentatie af met de woorden: "Het natuurkundig begrijpen én wiskundig beschrijven van natuurkundige fenomenen is essentieel voor het identificeren en kwantificeren van problemen. Daartoe dient het als een fundamenteel middel voor de toetsing van de technische haalbaarheid van conceptuele, innovatieve ideeën op het gebied van gastransport."

De jury voor de prijzen bestond uit Prof. dr. R.V.A. Oliemans, Prof. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.

Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk Kingma, Roel Post, Matthijs Brouns en Frank Nijborg, Ad IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.

Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

In 2016 was het onderwerp van de prijsvraag: “De grenzen van verdraagzaamheid”.De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: “No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheid, en bepaald geen passieve deugd. Als afkeuring ook een wezenlijke component is van verdraagzaamheid, hoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?

Dit onderwerp werd, na een oproep hiertoe in de NRC, opgesteld door de schrijver Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet. Zij ontvangt hiervoor een zilveren medaille.

De jurering was in handen van de Hollandsche Maatschappij. Monique Snoeijen, Chef Opinie NRC Handelsblad, trad op als adviseur van de jury, bestaande uit Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout, hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht, Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en Drs. C. (Christiaan) Weijts, schrijver en columnist.

Uit de 143 essays koos de jury, als winnaar van de gouden medaille Marjoka van Doorn. Zij is, zou je kunnen zeggen, deskundige op het thema, in 2008 promoveerde ze op een proefschrift over tolerantie. Maar in de traditie van de KHMW wist zij in haar essay de brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij en juist die toegevoegde waarde van haar bijdrage heeft bij de jury de doorslag gegeven. Bij de tweede prijswinnaar, Roel Rutten, was ook sprake van een wetenschappelijke invalshoek, maar de winnaar van de derde prijs, Claire Nelissen, benaderde het onderwerp weer van een heel andere invalshoek. Daarmee laten de drie winnaars samen ook iets van de diversiteit zien van de inzendingen waar de jury uit moest kiezen.

De prijzen werden uitgereikt op 13 oktober in het Hodshon Huis in Haarlem. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat is te bestellen bij het secretariaat van de KHMW. Het winnende essay is tevens op 15 oktober in een bewerkte versie gepubliceerd in NRC.

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Op 27 september werd door Mr. J. P. (Jan Peter) Weitenberg, voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, aan Dr. J. (Joris) Oddens de Dirk Jacob Veegens 2016 uitgereikt ter bekroning van zijn proefschrift Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798.

De jury, bestaande uit Prof. dr. P. Kooij († augustus 2016), Prof. dr. M.P.C. van der Heijden en Prof. dr. H. te Velde, noemde de verschijning van Pioniers in schaduwbeeld een rehabilitatie - voor het eerst in tweehonderd jaar verscheen er een substantiële studie over de Nationale Vergadering in de cruciale jaren van 1796 tot 1798 - en pionierswerk in de beeldvorming over dit parlement. U kunt het volledig juryrapport hieronder inzien.

De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt de Veegens Prijs van € 12.500,- tweejaarlijks beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

Profielwerkstukprijzen 2017

Profielwerkstukprijzen 2017

Ook dit jaar kun je weer 500 Euro winnen met je PWS! 
Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit voor leerlingen in de hoogste klassen HAVO en VWO van scholen in Haarlem en omgeving. De winnende werkstukken worden beloond met een prijs van 500 Euro!! Elke school mag voor beide categorieën één werkstuk indienen. De sluitingsdatum voor het inzenden van werkstukken is vastgesteld op donderdag 9 maart 2017.
 
Meer informatie? Lees dan de flyer en de uitnodiging hieronder.
Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende disciplines:

  1. Filosofie en religiewetenschappen
  2. Taal- en literatuurwetenschappen
  3. Geschiedenis
  4.  Rechtswetenschappen
  5. Economische wetenschappen
  6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  7. Menswetenschappen.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: Email.

Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.